Saamaynta caafimad Ee signalka_isgaadhsiinta

yassin aadam